Daan patungo sa kawalan
Tiyak ang kapahamakan
Sanlibutang kinasasadlakan
Punong-puno ng kasalanan
Daan patungo sa kabanalan
Tiyak ang patutunguhan 
Sanlibutang kinalalagyan
Panginoong Hesus ang nag-iisang kaligtasan
Sa iyong pagpili ng daan
Kawalan man o kabanalan
Iyong buksan ang puso't isipan
Impyerno'y maiwasaan
Comments
  1. wow ka creative na naman nini

  2. themizpah says:

    thanks mine, imagine ika tang 2 mipagcomment kata kareng bawat post tamu, pero thanks ha kasi kahit papanu is mababawasan ing homesickness ku huhuhuhu, God bless

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s