One Liner: 009/010

Posted: March 16, 2010 in My Own One Liners
Tags: , , ,
If there is one word to describe humankind it’s universe; single yet diverse.
Comments
  1. J.Kulisap says:

    Ang mga tao ay parang halaman sa mundo, kadalasa’y sa lupa umuusbong pero kapag nakita mo na ang yabong nito, iba na ang bulaklak mas ang bunga. -J.Kulisap

    • themizpah says:

      tunay ang iyong nabanggit kuya kulisap, at pinapaalala sa atin na maging mabuting puno tayo mula sa ugat, bulaklak hanggang bunga ng sa gayon ang mga uusbong suli sa atin ay ganun din ang gagawin. Mabuhay ka!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s