Posts Tagged ‘mama veron’

Para Kay Nanay

Posted: May 9, 2010 in Personal
Tags: , ,

Ang mga yakap at bisig mo ang aming kanlungan
Sa iyong mga pangaral nahubog ang kamulatan
Tigib ng luha mo ang nagsilbing puhunan
Pagmamahal mo’y walang sukatan

Kamaliang nagawa ay hindi kinukunsinti
Pangaral, pamalo at sermon iyong pinipili
Pagtutuwid mo ay walang pasubali
At ang aming paglakad ay maging mabuti

Suporta mo sa amin ay walang katulad
Kahit saanmang dako mapadpad
Hawak kamay tayo sa paglalakad
Sa Diyos at sa kanyang palad

Walang katumbas ang iyong hirap, pasakit at pagpapagal
Sa puso mo at maging sa iyong mga dasal
Kagaya ng iyong hirap sa aming pagluwal
Kagalakan mo ang makitang kami’y naglilingkod sa Maykapal

Salamat sa mga aral at gabay na nagtuwid nitong landas
Patawad sa mga kasinungalingan at pagsuway na ipinamalas
Pangako, bilang kadikit nitong buhay pag-ibig mo’y ‘di mawawalay
Mabuhay ka! Aming nag-iisang NANAY!


Ma dakal pung salamat, miss da nakayu pati deng kapatad ku. Kaluguran da kayu ngan.

Nanay Veron

Lou, Mama & Sam

Sam & Mama

A blessed mother’s day to you and to all the mothers in the world as well as those who have chosen to become mothers to the motherless.