Posts Tagged ‘tula’

I

Sa iyong katawang nabayubay
Tangis mong buhay na alay
Anong kahulugan?
Kaganapan!

II

Pinatawad!
‘di ba’t ako’y huwad?
At hindi karapat-dapat
Sa pag-ibig mong hindi maawat

III

Tunay na ika’y walang katulad
Tanggap ako kahit hubad
Bakit ganun na la’ng?
Kabutihan!

IV

Masumpungan!
‘di maunawaan?
‘nangan sa hiwaga
Sa Kanyang isang patak na luha

***

Suporta para sa pakontes ni Iya.

Ang Huling Kapat sa Ilang ay sariling koleksyon ng mga tula/istorya sa nalalabing tatlong buwan sa disyerto.